مشاوره مالی و بانکی آوا

ثبت نام و همکاری با ما

جهت شرکت در پروژه های کارآفرینی آوا، فرم مقابل را پر نموده و ارسال نمایید. با توجه به انجام تمامی امور به صورت کاملا اتوماتیک توسط کامپیوتر، لطفا در ورود اطلاعات نهایت دقت را بنمایید. 

شماره شبای بانکی شما بایستی 26 رقم و متعلق به همین نام و نام خانوادگی باشد.